Prezes Karolina Szczepanik
Wiceprezes Marta Fryz
Sekretarz Danuta Wadas
Skarbnik Anna Chajec